Memanfaatkan Ruang Dan Peluang Untuk Berdakwah


Proses dakwah kita mestilah meliputi semua golongan, kerana kita mesti menjadi agen penyelamat ummah. Lantaran itu semua ruang dan peluang yang ada mesti dimanfaatkan semaksima mungkin. Aktiviti dakwah kepada golongan bukan Islam mestilah dipertingkatkan. Perkembangan teknologi maklumat dan capaian media baru mesti dipenuhi oleh info yang berguna dan bermanfaat. Para daei juga mestilah meningkatkan kemahiran, ilmu pengetahuan serta keterampilan dengan akhlak Islamiyah.

0 comments: