Himpunan Rakyat Bersatu


Himpunan Rakyat Bersatu
Tarikh : 5 November 2015


Tuan Hj Nasrudin bin Hassan [TEMERLOH] minta Perdana Menteri menyatakan justifikasi sokongan yang telah diberikan kepada para peserta Himpunan Rakyat Bersatu pada 16 September lalu.


JAWAPAN
Yb Dato' Sri Azalina Dato' Othman Said Menteri di Jabatan Perdana Menteri

Yang Di Pertua,

Perhimpunan Rakyat Bersatu adalah mengikut Undang - undang di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 kerana pihak penganjur telah mendapat kebenaran daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Sekian Terima Kasih.

0 comments: