Jumlah Terkini Penganggur Dalam Kalangan Belia

HARAKAHDAILY | .
KUALA LUMPUR: Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz [PAS-Pasir Mas] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan jumlah terkini penganggur di kalangan para belia.Beliau mengemukakan pertanyaan bagi jawab lisan itu pada persidangan Dewan Rakyat, hari ini.


Pertanyaan daripada ahli-ahli parlimen PAS yang turut disenaraikan sebagaimana di bawah.Ustaz Datuk Dr Mohd Khairuddin Aman Razali [Kuala Nerus] minta Menteri Kewangan menyatakan jumlah pembiayaan yang telah diluluskan oleh institusi kewangan untuk pemilikan rumah dari tahun 2010 hingga Jun 2014. 


Dr Izani Husin [Pengkalan Chepa] minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan sejauh manakah pihak Kerajaan telah melibatkan agensi-agensi atau institusi agama seperti JAKIM di dalam program-program Kementerian seperti Program Pembangunan Minda Insan.Ahmad Marzuk Shaary [Bachok] minta Menteri Pendidikan menyatakan jumlah kes kebocoran soalan peperiksaan yang berlaku bagi mengikut tempoh perkhidmatan setiap Menteri Pelajaran. Nyatakan tindakan yang telah dikenakan bagi setiap mereka yang terlibat bermula daripada kategori pelajar, ibu bapa, guru, pengawas peperiksaan, kakitangan jabatan pelajaran, syarikat pencetak, kakitangan Kementerian dan Menteri Pelajaran.


Mohamed Hanipa Maidin [Sepang] minta Menteri Pengangkutan menyatakan:- 
(a) berapakah kos yang ditanggung oleh Kerajaan dari bermula tarikh kehilangan MH370 hingga September 2014; dan 
(b) adakah sehingga kini Kerajaan atau MAS ada membayar apa- apa pampasan kepada keluarga mangsa-mangsa MH370 dan jika ada berapa jumlah pampasannya dan jika tidak ada, mengapa.Khalid Abdul Samad [Shah Alam] minta Menteri Pengangkutan menyatakan status pencarian MH370 dan kos operasi mencari dan menyelamat sehingga kini.


Nasrudin Hassan [Temerloh] minta Menteri Pendidikan menyatakan senarai IPTA yang komited terhadap wakaf pendidikan dan langkah-langkah Kementerian dalam menjayakan wakaf pendidikan ini.


Datuk Dr Nik Mazian Nik Mohamad [Pasir Puteh] minta Menteri Pendidikan menyatakan taburan guru-guru bahasa Inggeris di sekolah- sekolah rendah dan menengah di negeri Kelantan, mengikut pecahan jabatan pelajaran daerah (PPD) bagi tahun 2013 dan 2014 bagi butiran berikut:- 
(a) bilangan terhak, bilangan yang ada dan Peratusan kekosongan; dan
(b) apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru Bahasa Inggeris.Datuk Kamarudin Jaffar [Tumpat] minta Menteri Kewangan menyatakan adakah Kementerian berpuas hati dengan tindakan KTM memecat pekerja-pekerjanya yang merupakan pemimpin-pemimpin kesatuan sekerja syarikat itu. - HARAKAHDAILY 25/11/2014

0 comments: