SPR Perlu Mengkaji Semula Persempadanan Semula DUN Sarawak

Diterbitkan: 05 Februari 2015
Ditulis oleh Super UserSetelah kita meniliti cara persempadanan semula dalam Bahagian Pilihan Raya Persekutuan seperti yang dicadangkan oleh pihak SPR, kita dapati beberapa perkara yang agak mengelirukan seperti kawasan atau daerah tempat mengundi baru tidak dinyata dengan jelas. Bagaimana pengundi tahu daerah tempat mengundi baru sedangkan kawasan DUN mereka sudah bertukar?
Kebanyakan kawasan yang padat penduduk juga tidak dipisahkan menjadi satu DUN baru sedangkan kawasan yang kurang penduduk seperti kawasan luar bandar pula dipisahkan menjadi satu DUN baru.  Di sini berlaku ketidakseimbangan dalam perjumlahan pengundi dimana kawasan yang ramai pengundi sepatutnya boleh dibahagi kepada kawasan baru.
Sudah tentu ini memberi kelebihan kepada pihak pemerintah memandangkan penduduk luar bandar masih banyak bergantung bantuan dari kerajaan yang memerintah. Perkara ini nampak macam berat sebelah dan pada dasarnya memang kita tidak setuju cara persempadanan semula dilakukan kerana berlaku ketidakseimbangan antara kawasan bandar dengan luar bandar walaupun alasan pihak SPR untuk memberi kemudahan kepada penduduk luar bandar untuk menunaikan hak mereka mengundi.
Jumlah bilangan pemilih dalam Sarawak sebanyak 1,109,134 orang seperti yang tercatit dalam Bahagian Pilihan Raya Persekutuan 2014.
Kami juga dapati daerah mengundi di Tanjong dan Luak sudah bertukar ke dalam DUN Piasau. DUN Senadin sekarang meliputi Kuala Baram, Lopeng dan Riam saja. Kebanyakan pengundi tidak tahu berlaku perubahan tempat mengundi baru mereka sekiranya mereka tidak melihat jadual baru persempadanan semula yang dipamerkan di daerah masing-masing. Mereka mungkin tidak begitu kisah sebab tidak ada berlaku sebarang perubahan atau persempadanan semula dalam Parlimen Miri.
Sepatut kawasan bandar yang padat dengan penduduk seperti di kawasan Senadin boleh di tambah DUN baru dengan adanya pertambahan penduduk dalam kawasan perumahan di Lopeng, jalan Airport, Riam dan di Luak.
Kalau ikut kawasan sempadan Lopeng dan Riam yang terpisah dari kawasan DUN Senadin sepatutnya dipisahkan dari kawasan Kuala Baram. Mengapa ianya tidak digabung dengan Tanjong dan Luak menjadi satu DUN baru yang berjumlah lebih dari 14 ribu pengundi.
Memandangkan kepadatan penduduk di kawasan DUN Senadin yang meliputi kawasan  perumahan baru di Tudan, Permyjaya dan Kuala Baram sepatutnya kawasan Lopeng dan Riam tidak dimasukkan dalam DUN Senadin.
Kita mahu semua pihak yang terlibat perlu dipanggil bersama untuk bincangkan masalah ini agar ianya dapat memberi kepuasan kepada semua pihak yang terlibat.
Kita tidak mahu ada berat sebelah dalam  persempadanan semula berlaku dalam DUN Sarawak. Sekiranya ianya diluluskan nanti tentu DUN Sarawak akan bertambah banyak dari 71 menjadi 82.
Sekiranya berlaku persamaan dalam kerusi DUN suatu hari nanti, pihak SPR perlu mengkaji semula angka genap sekarang menjadi angka ganjil agar tidak berlaku perebutan kuasa nanti apabila jumlah kerusi pembangkang dengan BN sekarang ada persamaan. Ini tidak mustahil berlaku pada masa hadapan kerana BN tidak akan jadi pemerintah selamanya.
Kita mengesa pihak SPR mengkaji semula cadangan mereka untuk memisahkan DUN yang sedia ada sebelum digazetkan untuk digunakan dalam Pilihan Raya Umum Sarawak nanti. Kerjasama dengan pihak SPR untuk mengkaji semula cadangan mereka amat dihargai.
Jofri Jaraiee
PAS, Sarawak
5 Februari 2015

0 comments: