ALASAN-ALASAN DARI PARA PENDOKONG BERBILANG JAMAAH

Petikan dari kitab Tasawwur Asasi Gerakan Islam (1981) tulisan Al-Fadhil Sheikh Dr Fathi Yakan (February 9, 1933 – June 13, 2009) terbitan Dewan Pustaka Fajar ;

Bahagian Keempat :Edisi cetakan pertama 2004.

4.2 ALASAN-ALASAN DARI PARA PENDOKONG BERBILANG JAMAAH.
Orang-orang yang suka dengan kewujudan banyak jamaah dan orang-orang yang bertanggungjawab melahirkan kerja-kerja Islam melalui banyak jamaah dan orang-orang yang mewujudkan pembaharuan pertubuhan dan kumpulan Islam, sengaja memberikan alasan-alasan terhadap perbuatan dan tindak tanduk mereka terhadap perkara ini, di mana hampir kesemua alasan-alasan ini menjadi satu, di antaranya;
1. Pertubuhan-pertubuhan Islam yang terdahulu telah tersasar dari arah tujuannya dan tidak mampu lagi mencapai matlamat-matlamat keIslaman yang diperjuangkan.
2. Pertubuhan-pertubuhan dan kumpulan-kumpulan itu lebih menitikberatkan satu sudut sahaja.
3. Dalam pertubuhan dan kumpulan itu terdapat banyak kekeliruan dan persoalan-persoalan besar yang tidak terjawab.Mewujudkan pertubuhan baru akan membebaskan orang-orang bekerja dalam pertubuhan itu dari kekeliruan dan persoalan tersebut.
4. Pertubuhan dan kumpulan itu terlibat dalam banyak kesalahan.

4.3 SEKARANG APAKAH NATIJAHNYA?
Sekiranya kita mengkaji dan menyelidik tentang alasan-alasan ini, setelah lahir pertubuhan kedua,ketiga,keempat dan seterusnya, adakah benar jamaah pertama itu telah terpesong dari tujuan-tujuannya? Apakah pertubuhan-pertubuhan yang sentiasa lahir itu telah berjaya mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh pertubuhan yang pertama dahulu? Apakah kesemua pertubuhan baru ini terselamat dari kekeliruan dan kesalahan setelah is wujud di alam nyata?
Satu kenyataan pahit yang telah kita saksikan ialah kesemua alasan-alasan yang diberikan itu telah runtuh serentak selepas setiap kali pertubuhan baru di medan Islam.
1. Segala cabaran dan kekeliruan yang disangka oleh apa juga pertubuhan dapat selamat darinya,sebenarnya ia telah dijangkiti oleh cabaran dan kekeliruan secara total. Sesungguhnya pertubuhan itu tidak terfikir bahawa Islam itulah yang pada asasnya menjadi tujuan dan objektif.Orang-orang yang bekerja untuk Islam atas apa juga nama dan penamaan mereka tetap akan sama berhadapan dengan apa yang berlaku di hadapan.
2. Keaiban (keburukan) yang dilihatnya pada orang lain menjadi satu tuduhan pula baginya apabila ia bergiat di bidang tersebut.Sesungguhnya , pendahuluan yang membenarkan wujudnya banyak jamaah telah mendedahkannya kepada apa yang dinamakan "gerakan pembetulan" dan kebanyakannya merupakan kerja syaitan sebab tindakan itu lebih banyak membawa perpecahan dan perselisihan.
3. Akhirnya jika sekiranya kita melihat pertubuhan-pertubuhan yang dilahirkan ini dan gerakan-gerakan pembetulan yang diwujudkan itu, kita dapati kerja-kerjanya tidak lebih dari apa yang telah dicapai oleh pertubuhan pertama yang dilahirkan pertubuhan-pertubuahn itu.
Kalaulah demikian keadaannya, apakah yang diperolehi oleh Islam dari gejala bermacam-macam jamaah itu?Apakah apa-apa hasil yang belum dicapai oleh tanzim yang pertama berjaya dicapai oleh jamaah kedua, ketiga dan keempat?


4.4 KESAN-KESAN DARI BANYAKNYA BILANGAN JEMAAH KE ATAS ISLAM DAN UMATNYA.
Masalah berbilangan jamaah bukan sekadar tidak ada faedah yang dicapai dalam lingkungan amal Islami sahaja, malah ia meninggalkan kesan, yang buruk di medan Islam. Di antara kesan-kesan ini misalnya:
1. Ia telah memberi banyak peluang kepada orang-orang Islam berbuat alasan untuk lari dari menjadi anggota gerakan.Kerana mereka merasa bingung terhadap arah hala yang banyak itu.
2. Ia telah memecahbelahkan kekuatan Islam dan melemahkannya.Jadi, banyak bilangan itu sama sekali tidak menjadi satu faktor memajukan amal Islami bahkan menjadi satu faktor memundurkannya dan mengasingkannya serta menimbulkan keraguan terhadapnya.
3. Memudahkan musuh-musuh Islam menghapuskan arah hala Islam dengan memencilkan tiap-tiap satu gerakan tadi dan ia tidak menjadi perangsang gagah berhadapan dengan cabaran yang besar.
4. Melahirkan rasa sensitif di kalangan pengikut-pengikut pertubuhan.Menyebabkan lebih terpencil dan fanatik setiap anggota kepada pertubuhan itu sahaja.Selain dari itu, kenyataan tersebut menyebabkan permusuhan yang terjadi adalah di antara sesama pengikut, bukan antara mereka dengan musuh-musuh Islam itu sendiri.
5. Kesemua kerja ini menyebabkan ia mundur dan terkebelakang dan tidak satu pun yang sampai ke matlamatnya.Semua keadaan tersebut merupakan kerja yang menyebabkan kelambatan, kemunduran malah tidak satu dari tanzim tersebut mencapai sasarannya dan menepati matlamat yang telah mereka sendiri tetapkan.
~Hijau

0 comments: