Catatan Dhuha 24 Ogos 2015


Jadikanlan diri kita bersifat "Rabbaniyyin" kerana ia merupakan benteng pertahanan untuk mengelak penyelewengan dan gugur daripada medan dakwah. Kecuaian para da'ie di dalam hal ini menyebabkan ia hanya sibuk menyampaikan seruan dakwah tetapi ia lupa untuk membentuk diri sendiri. Akhirnya ia menimbulkan fitnah kepada dakwah itu sendiri.

Ust Idris Hj Ahmad 
9 Zulqaedah 1436. 
24 Ogos 2015 (Isnin)

0 comments: