Usrah - Batas-batas iman dan kufur

📝 catatan usrah 📝

Batas-batas iman dan kufur .

Telah diketahui bahawa pintu untuk masuk Islam dan menjadi muslim ialah mengucapkan dua kalimah syahadah. Apabila seseorang membuat pengakuan dua kalimah syahadah dengan hati dan di ikrarkan dengan lidah serta dilakukan dengan anggota maka barulah ia menjadi seseorang Islam atau muslim. Jadi ucapan syahadah dapat membezakan antara seorang islam dengan seorang kafir. Namun seseorang islam tidak akan kekal sebagai seorang islam sehingga akhir hayatnya bahkan ada di antaranya boleh terkeluar dari islam menjadi murtad sama ada disedari atau tidak. Ada empat perkara penting yang boleh membatalkan aqidah/tauhid seseorang iaitu :-
1- keingkaran dan penentang terhadap tauhid Rububiyyah.
2- Keingkaran dan penentang terhadap tauhid asma' wa sifat.
3- keingkaran dan penentang terhadap tauhid uluhiyyah.
4- keingkaran dan penentang terhadap kerasulan Nabi Muhammad Saw dan ajaran yang dibawanya.

* Tauhid Rububiyyah ialah mengaku bahawa Allah swt pencipta alam,mentadbir,mematikan dan menghidupkan sesuatu.
* tauhid asma' wa sifat ialah menafikan sesuatu sifat atau nama Allah swt yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulnya.
* tauhid uluhiyyah ialah mestilah beriktikad bahawa Allah swt sahajalah yang berhak disembah dengan sebenarnya.
* mana-mana keingkaran dan penentang terhadap kerasulan Nabi Muhammad Saw dan ajaranya melalui iktiqad, kata-kata dan perbuatan boleh membawa kepada murtad dan rosak aqidah.

Dihantar oleh: Ustaz Zulhaidi

Langanilah https://telegram.me/UsrahBot Untuk Info Sahih Dan Pantas.
Hijau Crew

0 comments: