Catatan Dhuha 5 Oktober 2015

Waqaf ialah berhenti,menahan, menghalang. Ertinya harta tersebut ditahan hak pewaqaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah. Apabila waqaf khas seperti orang waqaf kepada Pas, maka ia milik Pas. Kalau orang waqaf untuk sekolah, maka ia hanya milik sekolah. Waqaf bukan harta sepencarian yang boleh difaraid. Mungkin dari segi pentadbiran mereka boleh ambil balik, tetapi dengan Allah tidak terlepas. Sejarah membuktikan orang yang makan harta waqaf tidak selamat di dunia dan di akhirat.

Ust Hj Idris Hj Ahmad 
Naib Presiden PAS
21 Zulhijjah 1436 / 5 Oktober 2015 Isnin

0 comments: